• 2019-20ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

  Last Date for Degree Admissions-

  • I Year: 16 July 2019
   (With Rs.200 Fine): 31 July 2019
  • II & III Year: 22 June 2019
   (With Rs.200 Fine): 1 July 2019