• 2019-20ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ

  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

  ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಬಿ. ಸೊಲಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
  ಜೋಗ್ ರೋಡ್, ಸಾಗರ – 577401

  ಫೋನ್ ನಂ : 08183-226137 (ಕಚೇರಿ), 7338464187
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08183-226137
  ಮಿಂಚಂಚೆ : lbsbscollegesagar@gmail.com
  ವೆಬ್ಸೈಟ್: http://www.lbsbscollegesagar.com

Comments are closed.